Thumbnail: comparison

Palyginimo operatoriai

Palyginimo operatoriai

Palyginimo operatoriai naudojami palyginti dvi reikšmes tarpusavyje. Šiame skyriuje apžvelgsime palyginimo operatorius, kuriuos palaiko C++ programavimo kalba.

Palyginimo operatoriai C++ kalboje gali dirbti su įvairaus tipo reikšmėmis, tačiau jų rezultatas - visada loginio tipo reikšmė. C++ palaiko šiuo palyginimo operatorius:

  • Lygu (žym. ==). Grąžina true tada ir tik tada, kai lyginamos reikšmės yra visiškai lygios (pvz.: 2 == 2 grąžina true, o 2 == 1 grąžina false). Svarbu šio operatoriaus nepainioti su priskyrimo operatoriumi (žym. =), nes tai gali sukelti netikėtų klaidų kodo veikimo metu.
  • Nelygu (žym. !=). Grąžina true tada ir tik tada, kai lyginamos reikšmės yra nelygios (pvz.: 2 != 2 grąžina false, o 2 != 1 grąžina true).
  • Daugiau (žym. >). Grąžina true tada ir tik tada, kai pirmoji reikšmė yra griežtai didesnė už antrąją (pvz.: 2 > 1 grąžina true, o 2 > 2 grąžina false).
  • Mažiau (žym. <). Grąžina true tada ir tik tada, kai pirmoji reikšmė yra griežtai mažesnė už antrąją (pvz.: 1 < 2 grąžina true, o 2 < 2 grąžina false).
  • Daugiau arba lygu (žym. >=). Grąžina true tada ir tik tada, kai pirmoji reikšmė yra didesnė arba lygi už antrąją (pvz.: 2 >= 1 bei 2 >= 2 grąžina true, o 1 >= 2 grąžina false).
  • Mažiau arba lygu (žym. <=). Grąžina true tada ir tik tada, kai pirmoji reikšmė yra mažesnė arba lygi už antrąją (pvz.: 1 <= 2 bei 2 <= 2 grąžina true, o 2 <= 1 grąžina false).

Kur naudojami palyginimo operatoriai?

Playginimo operatorius galima naudoti įvairiose vietose, tačiau dažniausiai juos sutiksite aprašydami įvairias sąlygas, pavyzdžiui, sąlyginiuose sakiniuose. Tarkime, jei norite išspausdinti tekstą “Valio” tada ir tik tada, kai kintamojo x reikšmė didesnė už 10, tai rašytumėte tokį kodą:

if (x > 10) {
    cout << "Valio";
}