Thumbnail: file

Darbas su failais

Darbas su failais

Dirbti su duomenimis vien per konsolę ne visada pakanka - dažnai prisireikia duomenis išsaugoti ilgesniam laikui arba nuskaityti jau esamą failą. Čia mums gali pagelbėti C++ biblioteka fstream. Šiame skyriuje apsiribosime tik darbu su tekstiniais failais, tačiau galima dirbti su įvairių tipų formatais.

Pasirengimas darbui su failais

Norint išnaudoti failų skaitymo / rašymo funkcijas, būtinai reikia į savo programą prisidėti biblioteką fstream. Tai galima padaryti programos pradžioje įrašius eilutę

#include <fstream>

Tai padarius, programoje galėsime kurti reikiamo tipo kintamuosius. Konkrečiai mus domina du tipai: ifstream ir ofstream.

Įvestis ir išvestis su ifstream ir ofstream

Biblioteka fstream pateikia dvi klases, reikalingas darbui su failais - ifstream ir ofstream. Pirmoji (ifstream) naudojama duomenis nuskaitant iš failo, o antroji (ofstream) - įrašant į failą. Darbas su failais susideda iš trijų dalių:

 • Failo atidarymas
 • Darbas su failu
 • Failo uždarymas

Tarkime, turime tokį uždavinį: faile duomenys.txt yra įrašyti du sveikieji skaičiai. Užduotis - parašyti programą, kuri nuskaito šiuos skaičius ir išveda jų sumą į failą rezultatai.txt. Šį uždavinį sprendžianti programa:

#include <fstream>

int main() {
  int a, b;
  ifstream fin("duomenys.txt");    // atidarome duomenų failą
  ofstream fout("rezultatai.txt");  // atidarome rezultatų failą
  // Vietoj pavadinimų fin ir fout galima rašyti bet ką. Šiuo atveju
  // fin skirtas nuskaitymui iš failo (t.y. "file input" = "file in" = "fin"),
  // o fout skirtas irašymui į failą (t.y. "file output" = "file out" = "fout").

  fin >> a >> b;           // nuskaitome skaičius iš duomenų failo
  fout << a+b << endl;        // įrašome sumą į rezultatų failą

  fin.close();            // uždarome duomenų failą
  fout.close();            // uždarome rezultatų failą

  return 0;
}

PASTABA. Failai duomenys.txt bei rezultatai.txt turi būti tame pačiame kataloge, kaip ir jūsų programa.

Kaip galima pastebėti, darbas su failais yra labai panašus į darbą su konsole - tereikia vietoj cin ir cout naudoti savo apsirašytus failų identifikatorius (šiuo atveju - fin ir fout). Svarbu tik nepamiršti šių dalykų:

 1. Nesumaišyti ifstream su ofstream. ifstream skirtas duomenų nuskaitymui (nes i = input), o ofstream - duomenų išvedimui (nes o = output).
 2. Nurodyti failą, su kuriuo norime dirbti (t.y. rašant ifstream fin ("failas.txt"); kai norime skaityti iš failo).
 3. Baigus darbą su failu, nepamiršti failo uždaryti (įvykdyti kodą failoIdentifikatorius.close()). Neuždarius failo, jis gali likti “užrakintas” ir jo keisti / ištrinti gali nebeleisti operacinė sistema.